Copyright © KHSV Dobbertje Onder Sint Michielsgestel

Een voorzitter is denk ik vereerd om dit kenbaar te mogen maken dat een vereniging zolang bestaat, 60 JAAR.

Ik denk dat de meeste leden er niet bij stil zullen staan, maar de oudere leden waarvan er ook nog verschillende in het bestuur zitten hebben toch een zekere binding met de club.

We hebben pas afscheid genomen van ons oudste bestuurlid  Dhr. Bert Raaymakers, deze was al voor zover we weten meer als 50 jaar bestuurslid.

We hebben in de tijd dat we bestaan natuurlijk wat met de club op en neer gegaan van op een zeker moment 800 leden naar een dieptepunt van 200 leden,

Maar nu blijven we de laatste jaren steeds een beetje groeien in 2011 zelfs tot 475 leden. En we hopen dat het een beetje blijft groeien ondanks de crisis die nu een grote rol speelt.

Medio juni 2012 precies te zijn 24 juni bestaan we 60 jaar en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan, we zijn nog aan het bekijken wat we gaan doen met of voor onze leden. Er is een speciale feest commissie opgericht om iets leuks op te zetten.

Het zal hoogstwaarschijnlijk wel iets worden met vissen met afsluitend een hapje en een drankje, ergens in april of mei word hierover meer duidelijk en zal er een schrijven worden rondgestuurd!

Wij als bestuur zouden het enorm waarderen als de leden hier aan willen deelnemen, zowel jeugd als senioren leden.

Als er soms nog leden zijn die oude foto’s  van onze vereniging hebben,  houden wij ons aanbevolen. Men kan deze altijd sturen naar webmaster@hsvdobbertjeonder.nl ook als men iets anders heeft over de historie van de vereniging kan men het hier naar toe sturen.

 

Groeten,

De voorzitter

60 Jarig bestaan van HSV Dobbertje Onder