Copyright © KHSV Dobbertje Onder Sint Michielsgestel

 

Wilt u contact opnemen dan kan dat door gebruik te maken van de volgende e-mail link. Webmaster

 

Hieronder vind u de bestuurssamenstelling van onze vereniging.

Bestuur van HSV Dobbertje onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

          

Voorzitter:

W. van Houtum

Secretaris:

M Steensma-van Houtum

Penningmeester:

L. Vissers

Ledenadministratie:

R van Berckel

Bestuursleden:

 

R. Groenendaal
R. Markgraaf

Activiteiten commissie

 

J. van Breugel
P. Raaymakers
R. van Boxtel
R. Groenendaal

R Markgraaf

Bestuurssamenstelling