Copyright © KHSV Dobbertje Onder Sint Michielsgestel

Het bestuur heeft een aantal belangrijke wijzigingen uitgevoerd in 2019 hier volgt een link naar de brief waar het een en ander uitgelegd wordt.

Hieronder staat een tabel met de tarieven, hiermee kunt u bepalen hoe uw contributie bedrag is opgebouwd.
Ÿ
35.00  Euro  Vispas voor senioren 14 tot en met 64 jaar
Ÿ
35.00 Euro  Extra vispas senioren 14 tot en met 64 jaar.   
Ÿ
16,50 Euro  Extra vispas voor senioren van 65 jaar en ouder.
Ÿ
14,00 Euro   Jeugdvispas junioren tot en met 13 jaar
Ÿ
10.00  Euro  Jeugd lid zonder vispas (alleen vereniging vergunning).
Ÿ
25.00 Euro  Vispas voor senioren van 65 jaar en ouder
Ÿ
8.00 Euro   Abonnement op het visblad.
Leden die voor de eerste keer een extra vispas nemen moeten de contributie betalen inclusief de landelijke afdracht. Vervolgens kan de teveel betaalde landelijke afdracht teruggevraagd worden.
Dit kan via het internet www.sportvisserijnederland.nl ,ga naar de link “vispas”, je vindt hier een teruggave formulier. In dien je geen beschikking hebt over internet dan kan het ook   per telefoon 030-6058400.
LET OP:OP IEDERE (EXTRA) VISPAS DE ZELFDE VOORLETTERS EN NAAM GEBRUIKEN ANDERS KAN ER GEEN BEROEP GEDAAN WORDEN OP DE TERUGGAVE VAN DE LANDELIJKE AFDRACHT
Voor diegene die al lid zijn van Dobbertje Onder blijft de afdracht en het lidmaatschap onveranderd, zoals voorgaande jaren is betaald.
Entree geld na 01-01-2019

Contributie prijzen 2019