Copyright © KHSV Dobbertje Onder Sint Michielsgestel

  Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en zich er aan te houden:

 1. Hengeltype is vrij. Dit word tevens per wedstrijd aangeven.
 2. Aas en voer vrij,uitgezonderd vers de vase en gekleurde maden en kleurstoffen.
 3. Vanaf  1  OKTOBER  2012 mag men voortaan het hele jaar met wormen vissen en mag men in wedstrijdverband ook ondermaatse baars in het leefnet hebben.
 4. Kunstaas zoals made,rubivere ,caster,worm,vers de vase en mais is toegestaan.
 5. Er word gevist op gewicht. En als afgesproken in sectoren.
 6. Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.Na het tweede signaal is het einde wedstrijd.
 7. Het gebruik van een nylon leefnet is verplicht.
 8. De gevangen vis word na afloop van de wedstrijd ter plaatse gewogen.
 9. Zelf meegebrachte vlonders e.d. mogen niet geheel in het water staan.
 10. Iedere deelnemer is verplicht zijn prijs af te halen. in uitzonderingsgevallen,bijv:.
  persoonlijke ziekenhuisopname,enz. Dient men het wedstrijdsecretariaat tijdig in
  kennis te  stellen, met de naam van diegene die zijn prijs in ontvangst zal nemen.
  Niet afgehaalde prijzen vervallen.        
 11.  Het bestuur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Op die punten waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen beslist de wedstrijdleiding.

 

Wedstrijdregelement voor alle wedstrijden senioren